Wijke van der Bij

Adres
Paviljoenstraat 16
9001 BR Grou
Telefoon
0566 622704
06 27424253
Email
Opleiding
ABK Vredeman de Vries, Leeuwarden

Mijn houtsneden (in reductietechniek) hebben meestal een architectonisch onderwerp.
Het zijn vaak oude gebouwen, zij oefenen een bepaalde aantrekkingskracht op mij uit.
Er worden nergens menselijke figuren afgebeeld, maar de architectonische structuren en bouwwerken zijn de sporen die de mens heeft achtergelaten.
Net zoals in het hout waar na verloop van tijd ringen en nerven ontstaan, laat de geschiedenis zijn sporen na in oude stenen en planken.
De houtsneden bestaan uit series waarbij de prenten altijd voortkomen uit een reactie op het er aan voorafgaande werk.
Ik ben een hele poos bezig geweest met details van middeleeuwse kerken, zoals ramen, ornamenten, muurpartijen.
In 2013 ben ik begonnen met een nieuwe serie; oude vervallen schuren.
Een aantal van de schuren die ik gemaakt heb zijn inmiddels al weer afgebroken.
Ik wil graag de schoonheid van verval laten zien.

Houtsnedes van Wijke van der Bij